Program

Zapraszamy do współpracy przy tworzeniu atrakcji konwentowych. Wszystkie informacje znajdziecie poniżej.

Prosimy o zapoznanie się z punktem 6 regulaminu konwentu:
“Prowadzącym punkty programu przysługuje 50% zniżki za poprowadzenie jednego punktu i 100% zniżki za poprowadzenie dwóch i więcej punktów. Zniżka jest liczona za punkt programu, a nie za osobę – w przypadku prowadzenia punktu przez kilka osób zniżka rozkłada się w równych częściach między prowadzącymi. Prowadzący płacą akredytację w pełnej wysokości, a zwrot zniżek następuje dopiero po przeprowadzeniu zgłoszonych punktów programu. Organizator zastrzega sobie prawo swobodnego doboru prowadzących punkty programu oraz jego tematyki.”

W celu zgłoszenia atrakcji prosimy o wypełnienie i przesłanie poniższego formularza.

Rodzaj punktu programu

Przewidywany czas trwania

Preferowany czas prowadzenia

Potrzebny sprzęt:

- Wyrażam zgodę na przetwarzanie wyżej wymienionych danych w celu zgłoszenia punktu programu na konwencie Śląskie Dni Fantastyki 2019.