Organizatorzy

Główny Koordynator: Dorota “Tess” Stołecka (sdf.organizacja@gmail.com)

Z-ca Koordynatora głównego: Jerzy “Greg” Nowak (greg91kato@gmail.com)

Zespół ds. Programu: (sdf.atrakcje@gmail.com)

Główny koordynator ds. programu – Anna “Siem” Hrycyszyn

Program/Goście – Agnieszka Gryszka

Program/Goście – Marta Markowska

Konwencja – Szymon “Dżonzi” Brandys

Konwencja – Katarzyna “Szarotka” Świerczyńska

Konwencja – Ruben Szymański

Fotostudio – Szymon “Noir” Gonera

Cosplay – Roksana “Nashii” Kucharczyk

Zespół ds. Finansów:

Akredytacja – Mateusz “Vimes” Kotów (sdf.akredytacja@gmail.com)

Sponsorzy – Marcel Grycz

Budżet – Dorota “Tess” Stołecka (sdf.organizacja@gmail.com)

Zespół ds. Logistyki:

Główny Logistyk – Maciej “Kudłaty” Waszkielewicz

Helperzy – Jacek “Rabin” Łanuszewski (sdf.helperzy@skf.org.pl)

Wystawcy – Wiktoria Ostrowska (sdf.wystawcy@gmail.com)

Starszy Techniczny – Barnaba Grześka

Techniczny – Paweł Durmała

Techniczny – Marek Urynowicz

Medycy – Julia Kowalczyk

Zaopatrzenie – Marianna “Berii” Jankowiak

Transport – Patryk Kozłowski

Zespół ds. Promocji:

Media – Magdalena “Serathe” Grajcar (slaskiklubfantastyki@gmail.com)

Fanpage – Agnieszka “Lia” Gawarecka

Grafika – Szymon “Dżonzi” Brandys

Grafika – Piotr “Shen” Golonka

Webmaster – Jerzy “Greg” Nowak