Regulamin konkursu cosplay

 1. Przedstawiony regulamin określa zasady przeprowadzenia konkursu w dniu 21 marca 2020r w Chorzowie w trakcie Śląskich Dni Fantastyki.
 2. Uczestnikami konkursu mogą być wyłącznie osoby fizyczne, które:
 • zapoznały się z treścią regulaminu i zaakceptowały jego ustalenia
 • są osobami pełnoletnimi lub nieletnimi posiadającymi zgodę pisemną rodzica lub opiekuna
 • są akredytowanymi uczestnikami konwentu (posiadają opłaconą wejściówkę
 1. Uczestnictwo w konkursie jest dobrowolne i jednocześnie oznacza zaakceptowanie regulaminu.
 2. Zgłoszenie do konkursu należy przesłać w terminie od 21.02.2020r do 06.03.2020r na adres e-mail sdf.konkurs.cosplay@gmail.com. 
 3. W zgłoszeniu należy zawrzeć następujące informacje:
 • imię i nazwisko uczestnika oraz ewentualny pseudonim
 • numer telefonu
 • imię postaci oraz nazwę serii, z której ona pochodzi
 • ważne informacje odnośnie występu (szczegóły występu, ewentualne pomoce, krótki opis, informacje zdrowotne w razie potrzeby)
 • informacje odnośnie wykonanego cosplayu

UWAGA! W przypadku grupek prosimy o wysłanie jednego zgłoszenia, w którym będą wypisane powyższe osobne informacje o każdym uczestniku!

 1. Występ powinien trwać maksymalnie 4 minuty (w razie konieczności przedłużenia czasu prosimy o uwzględnienie tego w zgłoszeniu).
 2. Zgłoszenia zostaną rozpatrzone do dnia 08.03.2020r, a następnie poprosimy zakwalifikowanych uczestników do przesłania szczegółów występu (scenariusza, podkładu muzycznego oraz wszelkich innych pomocy).
 3. Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do wprowadzenia poprawek w scenariuszu (przy wcześniejszym poinformowaniu o tym uczestnika) najczęściej w kwestii czasu trwania wstępu.
 4. Konkurs składa się z:
 • rundy jury
 • rundy głównej (występu na scenie przed publicznością)
 1. Runda jury oraz próba sceniczna są obowiązkowe dla każdego uczestnika. Nieobecność dyskwalifikuje uczestnictwo w konkursie. Wyjątkiem są stroje kupione, w takim przypadku należy przyjść zgłosić swoją obecność o wyznaczonej godzinie.
 2. Dane uczestników będą przetwarzane w celu prowadzenia konkursu oraz promocji wydarzeń organizowanych przez Organizatorów.
 3. Zasady dotyczące występów:
 • Nie zezwala się na posiadanie na scenie broni, która w jakikolwiek osób mogłaby zagrozić życiu lub zdrowiu uczestnikowi konkursu lub publiczności.
 • Zakazuje się wykorzystywania substancji/materiałów mogących zniszczyć stroje innych uczestników  (np. sztuczna krew, woda)
 • Zakazuje się rzucaniem przedmiotami w publiczność.
 • Występ nie ma prawa uwłaczać godności innych ludzi. (np. rasizm,homofobia)
 • Każdy z uczestników po zakończonym konkursie cosplay ma prawo dopytać jury o uwagi dot. stroju czy występu.
 1. Wizerunek uczestników konkursu może zostać wykorzystany do promocji wydarzenia bez wcześniejszej konsultacji.
 2. O kolejności występów decyduje organizacja.