Zgłoszenie Atrakcji

Formularz zgłoszeniowy punktów programu na Śląskie Dni Fantastyki 2023 został zamknięty. Do dnia 19.03 otrzymacie odpowiedź zwrotną, sprawdzajcie regularnie swoje skrzynki email!

Prowadzącym punkty programu przysługuje 50% zniżki za poprowadzenie jednego punktu i 100% zniżki za poprowadzenie dwóch i więcej punktów programu. Zniżka jest liczona za punkt programu, a nie za osobę – w przypadku prowadzenia punktu przez kilka osób zniżka rozkłada się w równych częściach między prowadzącymi. Prowadzący płacą akredytację w pełnej wysokości, a zwrot zniżek następuje dopiero po przeprowadzeniu zgłoszonych punktów programu. Przed zgłoszeniem punktu programu prosimy o zapoznanie się z regulaminem wydarzenia.